Privacy & cookie verklaring

Door de website van We-Assist te gebruiken of te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies door We-Assist hieronder uiteengezet.

 

Inleiding

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van de Website (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) mogen worden verstuurd. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die een website opslaat op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Website vergemakkelijken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat.

Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). Wanneer we sessiecookies gebruiken om het totale aantal bezoekers van onze Website te tracken, gebruiken we anonieme, verzamelde gegevens (de cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens). We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden en uw online ervaring op u aan te passen als u de Website later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand. 

 

Hoe gebruikt We-Assist Cookies?

Analytische doeleinden We gebruiken cookies voor het analyseren van gebruikersactiviteit om onze website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe een bezoeker op onze website is gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

 

Uw voorkeuren en gebruikerservaring We gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Website op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat we deze zoekopdrachten gemakkelijk kunnen herhalen als u onze Website weer bezoekt. Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Website vaker bezoekt. We kunnen ook uw IP-adres gebruiken om uw geografische locatie te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten.

 

Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringen We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Website om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Website te verbeteren

 

JavaScript We gebruiken cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u de We-Assist widget ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de widget niet op de juiste manier weergegeven.

 

Cookies in uw browser beheren

Gebruik de opties in uw webbrowser als u geen cookies wilt ontvangen of indien u uw browser wilt instellen om u te informeren wanneer u een cookie ontvangt. U kunt cookies die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd, gemakkelijk verwijderen en beheren door de instructies van de maker van uw browser te volgen.

Cookies beheren

Als uw browser niet in deze lijst staat, kunt u de documentatie van uw specifieke browserleverancier raadplegen. U kunt ook de documentatie van uw mobiele apparaat raadplegen voor informatie over het uitschakelen van cookies op uw mobiele apparaat. Als u alle cookies uitschakelt, kunt u wellicht geen gebruik maken van alle functies van deze Website.

Privacy beleid

1. Inleiding

WeAssist hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoongegevens. In het privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens beschermen.

1.2. Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet-persoonsgegevens (Niet-persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat WeAssist zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van dit privacybeleid. Als in dit privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.

2. verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om WeAssist in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

WeAssist verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@we-assist.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

2.3 Doeleinden en gebruik van gegevens

WeAssist verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– WeAssist analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

2.4 Opslag van gegevens

WeAssist zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 6 maanden.

2.5 Delen met anderen

WeAssist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe WeAssist Cookies gebruikt.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@we-assist.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WeAssist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Veiligheid

WeAssist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@we-assist.com.

5.1 beveiliging

WeAssist heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.

6. Algemene vragen en klachten

U kunt een bericht sturen aan WeAssist via vraag@we-assist.com of via het contactformulier op onze website.